Stowarzyszenie

7 grudnia odbyło się spotkanie założycielskie i wolą członków założycieli zostało powołane Stowarzyszenie AQUARIUS – PŁETWONURKOWANIE.

Stowarzyszenie przekształca w formę prawną dotychczas działającego przy BCN AQUARIUS klubu.

Stowarzyszenie działa niezależnie od Centrum Nurkowego AQUARIUS.

Stowarzyszenie skupia ludzi aktywnie uprawiających płetwonurkowanie, dla których celem są niezarobkowe wspólne działania związane z nurkowaniem. Stąd też, Stowarzyszenie nie prowadzi szkoleń. Nie sprzedaje i nie wypożycza sprzętu osobistego ( wyjątek stanowi oddział Inowrocław, posiadający w swoim majątku sprzęt osobisty, który może wypożyczać członkom Stowarzyszenia).

Stowarzyszenie nie prowadzi zarobkowej działalności handlowej oraz usługowej.

Celem Stowarzyszenia jest wspólne nurkowanie, korzystanie z pomocy na zasadach koleżeńskich.

Prowadzeniem szkoleń, sprzedażą sprzętu i wypożyczaniem zajmuje się Centrum Nurkowe AQUARIUS.

Członkowie Stowarzyszenia, jako że są skupieni przy Centrum Nurkowym, będą korzystać z oferty handlowej i usługowej Centrum na preferencyjnych zasadach.

Stowarzyszenie za zebrane składki NIE BĘDZIE kupować sprzętu osobistego nurka (butle, skafandry, automaty). Zakupiony sprzęt, będzie natomiast charakteryzował się uniwersalnością i możliwością wykorzystania przez wszystkich członków Stowarzyszenia (np: ponton, akcesoria do nurkowań podlodowych, wybrane akcesoria do nurkowań wrakowych, butle tlenowe).

Zarząd Stowarzyszenia

Michał Górny 

Prezes Zarządu 

michal@podwodnapolska.com 

Barbara Szopińska 

Wiceprezes Zarządu 

b-basia@wp.pl 

Sebastian Fryszke 

Członek zarządu 

 

Grzegorz Krzyśka 

Członek zarządu 

 

Monika Szrajda 

Członek zarządu 

 

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Rojek 

 

 

Monika Zelazko 

 

 

Tomasz Zelazko 

 

 

Skarbnik

Krzysztof Soczka 

 

krzychs@o2.pl